Kinh Thân lạy Ông Thánh Giuse

cac-mua-giao-hoi

Thân lạy Ông Thánh Giuse nay chúng con lâm cơn khốn khó vội chạy đến cùng Người; trước là khẩn cầu bạn Người Rất Thánh phù trì, sau lại cả lòng dám xin Người bàu chữa; cậy vì lòng Người lân ái đã trọn tín nghĩa cùng Đức Nữ Đồng Trinh chẳng vương tội tổ là Mẹ Đức Chúa Trời. Lại cậy vì lòng Người như Cha nhân lành đã ấp yêu trìu mến Đức Chúa Giêsu Hài Đồng; thì chúng con gắn vó nài xin Người đoái xem Hội Thánh là cơ nghiệp Đức Chúa Giêsu Kitô đã đổ hết máu mình mà tạo thành, và cho chúng con đặng nương cậy quyền thế Người đỡ vớt trong cơn túng ngặt thon von.

Chúng con thân lạy Ông Thánh Giuse là Đấng ân cần gìn giữ nhà cửa rất thánh xưa ở thành Nagiarét, xin hãy gìn giữ con cái Đức Chúa Giêsu Kitô đã chọn.

Ớ Cha rất yêu dấu, xin ngăn đón kẻo chúng con nhuốm lây ôn dịch; là những điều dối trá nghịch đạo cùng sự mất nết hư người.

Ớ Đấng hộ thủ rất mạnh đang hưởng phước trên trời hãy phù hộ chúng con đang giao chiến cùng quỷ tặc âm binh dưới đất. Lại như xưa Người đã cứu lấy Đức Chúa Giêsu Hài Đồng, cho khỏi tay kẻ toan giết Người, thì bây giờ cũng xin Người bênh vực Hội Thánh Chúa, khỏi mưu sâu chước độc kẻ nghịch thù và mọi sự gian truân tai nạn; cùng xin hằng bảo hộ che chở chúng con, mọi người đặng nhờ ơn Người nâng đỡ và học đòi bắt chước Người sống thánh chết lành hưởng phước đời đời trên nước Thiên Đàng. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments