Kinh Ông Thánh Thômasô

cac-mua-giao-hoi

Kinh I:

Chúng tôi ngợi khen Đức Chúa Giêsu là Chúa thiên đàng, đã chọn ông thánh Thômasô làm sáng Hội thánh, cho thiên hạ được ơn thông biết những lẽ về đạo thật.

Ông thánh Thômasô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Chúng tôi phải cầu xin lạy ơn Đức Chúa Trời đã làm cho Hội thánh được sáng láng bởi ông thánh Thômasô tiến sĩ, những cách lạ mà dạy dỗ, cũng làm gương mọi phúc đức thì chúng tôi xin cùng Đức Chúa Trời cho chúng tôi trí khôn sáng láng cho đưọc thông biết những lẽ Người đã dạy, cùng bắt chước những việc Người đã làm. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Kinh II:

Lạy ông thánh Thômasô rất thanh sạch, là cây gậy trắng tốt Đức Chúa Trời đã chọn. Người đã giữ lấy áo Đức Chúa Trời ban khi chịu phép Rửa tội cách thanh sạch chẳng có nhọ gỉ bao giờ; lại được ơn hai Thiên thần thắt dây mà ăn ở khi còn sống ở đời này như thiên thần vậy. Tôi xin Người cầu bầu cho tôi trước mặt Đức Chúa Giêsu là con chiên thanh tịnh, và trước mặt Đức Bà Maria là Nữ Vương các kẻ đồng trinh, để cho tôi là kẻ mang dấu người đã thắng trận xác thịt, được chịu lấy ơn sạch sẽ như Người, cùng được bắt chước Người khi tôi còn sống ở đời này, cho đáng ngày sau được chịu triều thiên trên trời ở giữa các Thiên thần làm một cùng Người là Đấng mạnh mẽ bênh vực sự sạch sẽ trong mình tôi.

Ông thánh Thômasô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy Đức Chúa Trời đã đoái thương lấy dây phép (hay là ảnh) ông thánh Thômasô mà gìn giữ chúng tôi đang khi chiến trận rất khó cho được giữ mình sạch sẽ, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban ơn trên trời, là cho Người giúp đỡ chúng tôi thắng trận cùng giặc dơ dáy, là kẻ thù linh hồn và xác chúng tôi, cho đáng ngày sau được đội triều thiên hoa huệ về đức sạch sẽ đời đời, và được phúc thanh nhàn ở giữa những cơ đội thanh sạch các Thiên thần. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Kinh III:

Lạy ông thánh Thômasô, quan thầy các nhà trường, xin người cầu bầu cùng Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi được đức tin mạnh mẽ, đức yêu dấu sốt sắng, cách ăn ở rất thanh sạch, sự thông thái thật. Vì Đức Chúa Giêsu là Chúa chúng tôi. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments