Kinh Ông Thánh Augustinô

cac-mua-giao-hoi

Lạy ông thánh Augustinô, là đấng dã làm cho Hội thánh sáng ra, là phá các đạo rối làm nghịch cùng Hội thánh, cùng là đấng có thần thế trước mặt Đức Chúa Trời, thì chúng tôi xin Người cầu bầu cho chúng tôi là kẻ làm con chiên Hội thánh được noi gương bắt chước Người, cùng vâng giữ những lời Người giảng dạy.

Chúng tôi xin ông thánh Augutinô cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng, xưa đã đốt lửa thiêng liêng đức kính mến cháy trong lòng ông thánh Augutinô, và nên như cột lửa dẫn đàng cho Hội thánh, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi được cứ chính đàng ông thánh này đã dẫn cho chúng tôi được theo, khi sống ở đời này cho ngày sau được về quê thật Đức Chúa Trời đã hứa cho chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments