Cách Lần Hạt Mân Côi

Mục Lục Cách Lần Hạt Mân Côi Cách chọn mầu nhiệm cho từng ngày trong tuần Mầu nhiệm Vui, Thương, Mừng, Sáng Các Kinh I. Cách Lần Hạt...

Suy Niệm 5 Sự Sáng

Hình Ngắm Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu chịu phép Rửa tại sông Giođan. Ta hãy xin cho được sống xứng đáng là con...

Suy Niệm 5 Sự Mừng

Hình Ngắm Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại. Ta hãy xin cho được sống lại thật về phần linh hồn. Thứ Hai...

Suy Niệm 5 Sự Vui

Hình Ngắm Thứ nhất thì ngắm: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường. Thứ Hai...