Kinh Môn Đệ Và Sứ Vụ

cac-mua-giao-hoi

Lạy Cha, Đấng hằng yêu thương. Cha đã gọi đích danh mỗi người chúng con, và đã ban Con Một Cha để cứu rỗi chúng con. Do lòng trung thành, Cha đã gởi Thánh Thần Chúa đến hoàn thành sứ vụ của Chúa Giêsu giữa chúng con.

Xin hãy mở lòng chúng con với Chúa Giêsu. Xin cho chúng con can đảm tuyên xưng danh Người với những người sống xung quanh, và rộng lượng chia sẻ tình thương của Người với những kẻ còn sống cách xa. Chúng con cầu nguyện cho mọi người trên toàn thế giới được mời gọi để hiểu biết và yêu mến Chúa Giêsu, là Đấng Cứu Thế và Cứu chuộc nhân loại. Xin cho mọi người được nhận biết tình thương vô biên của Người. Xin cho tình thương của Người biến đổi mọi thành phần trong xã hội. Chúng con cầu xin nhờ danh Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con. Amen.

Lạy Mẹ Maria, Mẹ Giáo hội, xin cầu cho chúng con. Thánh Phaolô tông đồ, cầu cho chúng con. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments