6 Ðiều Răn Hội Thánh

6-dieu-ran-hoi-thanh

Kinh Sáu Ðiều Răn

Hội Thánh có sáu điều răn:

Thứ nhất: Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ hai: Chớ làm việc xác ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc
Thứ ba: Xưng tội trong một năm ít là một lần
Thứ bốn: Chịu Mình Thánh Đức Chúa Giêsu trong Mùa Phục Sinh
Thứ năm: Giữ chay những ngày Hội Thánh buộc
Thứ sáu: Kiêng thịt ngày thứ sáu cùng các ngày khác Hội Thánh dạy

English version of Sáu Điều Răn Hội Thánh

The Six Precepts of the Church (The Duties of a Catholic)

1 To go to Mass and refrain from servile work on Sundays and Holy days
2 To go to Confession at least once a year
3 To receive the Eucharist at least once a year, during the Easter Season
4 To observe the days of fasting and abstinence
5 To help to provide for the needs of the Church according to one’s abilities and station in life
6 To obey the marriage laws of the Church

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments