Dấu Thánh Giá

dau-thanh-gia
Tiếng Việt: Dấu Thánh Giá English: The Sign of The Cross
Nhân danh Cha và Con và Thánh thần. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.

Kinh Vì Dấu

Lạy Chúa chúng con, vì dấu Thánh giá, xin chữa chúng con cho khỏi kẻ thù. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.

Chú thích:

  • vì dấu Thánh giá: trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên trán.
  • xin chữa chúng con: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên môi
  • cho khỏi kẻ thù: Trong khi đọc câu này, chúng ta dùng ngón cái của tay phải, vẽ dấu chữ thập lên ngực

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments