Kinh Đầu Phục Đức Chúa Mỗi Ngày

cac-mua-giao-hoi

Lạy Chúa Giêsu Kitô, con tin vững vàng, Chúa là Con Đức Chúa Cha, xuống thế làm người. Con yếu đuối, xin Chúa cứu con. Con tội lỗi, xin Chúa tha tội cho con. Có người làm mất lòng con, xin Chúa chúc lành cho họ.

Nhân danh Chúa, con từ bỏ đam mê tật xấu. Nhân danh Chúa, con từ bỏ tà thần. Hôm nay, con đón nhận Chúa vào lòng con, làm Chúa con, làm Đấng Cứu Độ con, và là Thiên Chúa của con.

Con tin vững vàng vào lời Chúa hứa, là sai Chúa Thánh Thần đến cùng chúng con, từ nơi Thiên Chúa Cha hằng sống. Xin Chúa dìm con trong Chúa Thánh Thần. Xin Chúa dìm con trong biển lửa yêu mến ấy. Xin Chúa xức dầu Thánh Thần trên con cho con đón nhận lấy những ân huệ, và những đặc sủng cần thiết, cho con được cùng với Chúa, lo công việc Chúa Cha, trong Hội Thánh và trong thế giới.

Con cám ơn Chúa Giêsu khấng ban ơn ấy cho con. Lời Chúa nói là sự thật, con hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Vinh danh Thiên Chúa Cha, hằng có và hằng sống. Vinh danh muôn đời cho Chúa Giêsu. Amen. Alleluia! Ngợi khen Chúa! Tạ ơn Chúa muôn đời!

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments