Kinh Dâng Mình Cho Thánh Cả Giuse

cac-mua-giao-hoi

Lạy Thánh Giuse yêu dấu! Xin nhận con làm con của Cha.
Xin Cha chăm lo phần rỗi con, xin trông chừng con ngày đêm.
Xin gìn giữ con khỏi các dịp tội, xin cho con được trong sạch hồn xác.

Nhờ lời chuyển cầu của Cha với Chúa Giesu, cho con được lòng khiêm nhường, hy sinh và bỏ mình.
Một tình yêu nồng cháy dành cho Chúa Giesu trong bí tích Thánh Thể.
Một tình yêu dịu ngọt dành cho Đức Maria, Mẹ con.
Một tình yêu vâng phục dành cho Đức Thánh Cha và Hội Thánh.
Lạy Thánh Giuse, xin ở cùng con khi sống và lúc chết. Xin cho con được sự phán xét may lành của Chúa Giesu. Chúa Cứu Thế nhân hậu của con. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments