Kinh Cầu Thánh Cecilia

cac-mua-giao-hoi

Kính lạy Bà Thánh Cécilia Thánh Bổn Mạng là đấng hưởng phước thanh nhàn đời đời, chẳng còn lo sợ điều gì nữa, một ưu lo trông ước cho tôi đặng hưởng phước như vậy. Khi Thánh Bổn Mạng còn ở dưới thế, thì đã làm việc lành mà dạy dỗ tôi, rày đã lên trước mặt Chúa, xin dâng lời cầu nguyện mà giúp tôi.

Gương mọi việc lành phước đức Thánh Bổn Mạng, đã đủ mà dạy tôi sự gì phải làm cùng sự gì phải kính. Ví dầu thuở trước Thánh Bổn Mạng cũng là kho thọ sanh như tôi, mỏng giòn yếu đuối như tôi, và chịu mọi sự khốn khó cùng mọi chước cám dỗ như tôi, song bởi Thánh Bổn Mạng vững lòng kính mến Chúa chí thiết, nên đã đặng đánh dẹp tam cừu oan gia: tà ma, thịt mình, thế tục; xin dắt tôi noi theo mùi thơm tho các nhân đức Thánh Bổn Mạng là quan thầy tôi, từ ngày tôi đã chịu phép Rửa tội, và nên con cái Đức Chúa Trời, thì Chúa liền phú tôi cho Thánh Cécilia gìn giữ bầu chữa tôi. Vậy tôi xin Thánh Bổn Mạng phù hộ và cầu nguyện cho tôi, hầu cho tôi đặng vững cầm nhân đức tin cậy như nơi thân tôi, và cho tôi đặng làm nhiều việc trọn lành, mà làm cho vững ơn Chúa đã ban cho tôi khi Người đã gọi và chọn tôi làm con Chúa, hầu cho tôi khi đã vượt khỏi biển hiểm thế này, đoạn đặng vào cửa Thiên đàng, đội mũ triều thiên hưởng một phước cùng Thánh Bổn Mạng, và ngợi khen Chúa đời đời chẳng cùng. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments