Kinh Cầu Ông Thánh Giuse

cac-mua-giao-hoi

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.
Thưa: Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Kitô nghe cho chúng con.
Thưa: Chúa Kitô nhận lời chúng con.

Đức Chúa Cha ngự trên trời là Đức Chúa Trời thật.

Thưa: Thương xót chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

Đức Chúa Con chuộc tội cứu thế là Đức Chúa Trời thật.
Đức Chúa Thánh Thần là Đức Chúa Trời thật.
Ba Ngôi cũng là một Đức Chúa Trời.

Rất Thánh Đức Bà Maria.

Thưa: Cầu cho chúng con. (các câu kế tiếp đều thưa như vậy)

Ông Thánh Giuse.
Ông Thánh Giuse là dòng dõi sang trọng vua Davit.
Ông Thánh Giuse là Đấng sáng láng trên hết các Thánh Tổ Tông.
Ông Thánh Giuse là bạn Đức Mẹ Chúa Trời.
Ông Thánh Giuse là Dấng Đồng Trinh gìn giữ Đức Nữ Đồng Trinh.
Ông Thánh Giuse là Cha nuôi Con Đức Chúa Trời.
Ông Thánh Giuse hằng lo lắng che chở cho Đức Chúa Giêsu liên.
Ông Thánh Giuse làm đầu Thánh Gia.
Ông Thánh Giuse trọn tốt trọn lành.
Ông Thánh Giuse cực thanh cực tịnh.
Ông Thánh Giuse cực khôn cực ngoan.
Ông Thánh Giuse là Đấng kiên tâm mạnh mẽ mọi đàng.
Ông Thánh Giuse hay vâng lời chịu lụy cho trọn.
Ông Thánh Giuse là Đấng ngay chính tận trung.
Ông Thánh Giuse là gương nhân đức nhịn nhục.
Ông Thánh Giuse yêu chuộng nhân đức khó khăn.
Ông Thánh Giuse là gương tốt lành cho các kẻ làm thợ phải soi.
Ông Thánh Giuse là mẫu mực sáng láng về cách ăn nết ở trong nhà.
Ông Thánh Giuse gìn giữ các kẻ đồng trinh.
Ông Thánh Giuse là như cột trụ cho kẻ bịnh tật được cậy trông.
Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ kẻ mong sinh thì.
Ông Thánh Giuse các ma quỉ kinh khiếp.
Ông Thánh Giuse là Đấng bảo hộ cả và Hội Thánh.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa tha tội chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu chuộc tội cứu thế.

Thưa: Chúa thương xót chúng con.

Chúa đã đặt Ông Thánh Giuse làm chủ nhà Chúa.
Cùng cai quản gia nghiệp Chúa.

Lời Nguyện:

Chúng con lạy ơn Đức Chúa Giêsu bởi lòng thương vô cùng đã chọn lấy Ông Thánh Giuse làm bạn cùng Rất Thánh Đức Mẹ Chúa Trời. Chúng con kính chuộng Ông Thánh Giuse là quan thầy phù hộ cho chúng con ở dưới đất thì xin Chúa con ban cho chúng con được đáng ăn mày quyền thế Người cầu bầu cho chúng con ở trên Trời. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments