Kinh Cầu Nguyện Khi Vào Bệnh Viện

cac-mua-giao-hoi

Lạy Cha trên trời, Cha yêu thương của con. Với hết tâm hồn và lòng tin tưởng vào Cha, con đầu phục và tín thác con người của con trong bàn tay và sự quan phòng của Chúa. Con biết Cha yêu thương con hơn con yêu thương chính mình.

Con xin Cha hướng dẫn và ban sự khôn ngoan của Cha cho các bác sĩ và y tá là những người săn sóc và thi hành các trợ giúp ý tế cho con. Xin Cha cho họ trí óc, đôi mắt, bàn tay và trái tim của Cha, để họ được tham dự vào công trình cứu độ và chữa lành của Cha, giúp con hồi phục thân xác. Xin Cha hãy làm cho con điều tốt nhất trong chương trình của Cha đã tiền định, và cho con luôn tin tưởng vào thánh ý của Cha. Trên hết mọi sự, xin Cha ban cho con bình an và niềm tin không lay chuyển vào Cha. Trong tay Cha, con xin phó thác linh hồn và thân xác của con. Con cám ơn Cha và cầu xin nhờ Danh Chúa Giêsu, Chúa chúng con. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments