Kinh Kính Các Thánh Tử Đạo Việt Nam

cac-mua-giao-hoi

Kinh I:

Kính lạy các Thánh Tử vì Đạo nước Việt Nam ơn Chúa thương đã được sức mạnh đổ máu mình ra vì lòng kính mến Đức Chúa Giêsu . Xin nhớ đến chúng tôi đang phải chiến trận ở chốn khách đày này!

Chúng tôi hết lòng tạ ơn Chúa nhân lành vô cùng, ban cho các Thánh thắng trận sáng láng dường ấy. Nay chúng tôi mừng các Thánh đã được chầu chực Đức Chúa Trời trên các tầng trời, xin các Thánh hợp một lòng cùng Rất Thánh Đồng Trinh Maria là Nữ Vương các Thánh Tử vì Đạo, mà cầu bầu trước mặt Đức Chúa Trời, xin Người đoái thương Hội thánh còn đang phải kẻ dữ thù ghét cấm cách nhiều nơi .

Xin bênh vực ban ơn cho đạo thánh Đức Chúa Trời một ngày một sáng ra trong các nước chưa có đạo, cho kẻ còn ngồi nơi tối tăm và kẻ chết phần linh hồn được biết Chúa thật. Chúng tôi ngợi khen các Thánh Tử vì Đạo, cùng xin cầu bầu cho chúng tôi và anh em họ hàng được mọi sự chúng tôi thiếu thốn phần hồn phần xác, cho chúng tôi được vững lòng giữ Đạo Thánh Đức Chúa Giêsu cho đến chết, mà nếu chúng tôi chẳng đáng được phúc Tử vì Đạo thì xin cho chúng tôi được giữ nghĩa cùng Đức Chúa Trời, và kính mến Người cho đến trọn đời . Amen.

Kinh II:

Kính lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam, xưa đã biết dùng ơn Chúa, mà lướt thắng mọi khó khăn khổ cực, để gieo rắc hạt giống Phúc Âm, và xây dựng Hội Thánh Chúa trên đất nước Việt Nam. Các Thánh đã can đảm tuyên xưng đức tin, đến hy sinh mạng sống mình vì lòng yêu mến Chúa, và phần rỗi các linh hồn, nên đáng được hưởng hạnh phúc trên trời.

Chúng con xin hợp ý cùng các Thánh, mà tạ ơn Thiên Chúa, và Mẹ Maria, nữ vương các Thánh Tử Đạo, đã ban cho các Thánh được hồng phúc như vậy. Chúng con hoan hỷ ca tụng các Thánh, là những hoa tươi đầu mùa cao quý của Hội Thánh Việt Nam.

Xin các Thánh cầu bầu cho chúng con là con cháu, biết noi gương mà sống đạo Phúc Âm, thi hành bác ái, trung thành với Hội Thánh, và yêu mến quê hương; và khi chúng con gặp khó khăn nguy hiểm, xin các Thánh giúp đỡ ủi an, để chúng con đủ sức vâng theo ý Chúa, cộng tác vào mầu nhiệm Thập Giá cứu độ của Chúa Giêsu, tiếp tục con đường các Thánh đã đi, hầu đạt tới hạnh phúc muôn đời. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments