Kinh Bà Thánh Rosa

thanh-rosa

Lạy ơn bà thánh Rosa là hoa Văn cõi rất tốt, hay xông ra mùi các nhân đức rất thơm tho cho khắp mọi người chúng tôi.

Chúng tôi xin bà thánh Rosa cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Trời có phép vô cùng đã ban ơn cho bà thánh Rosa nên tốt lành về đức đồng trinh và đức nhịn nhục cho chúng tôi được soi, thì chúng tôi xin Đức Chúa Trời ban cho chúng tôi được lòng kính mến và bắt chước Người, cho đáng Đức Chúa Trời thương đến chúng tôi. Vì Đức Chúa Giêsu hằng sống hằng trị đời đời chẳng cùng. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments