Kinh Bà Thánh Imelda

thanh-imelda

Lạy ơn bà thánh Imelda, xưa đã nghe thấy lời Đức Chúa Trời phán rằng: Ở con đồng trinh đã dâng mình cho Đức Chúa Giêsu Kitô, hãy đến chịu lấy triều thiên Chúa trọng vô cùng đã sắm cho con đời đời.

Chúng tôi xin bà thánh Imelda cầu cho chúng tôi.

Đáng chịu lấy những sự Chúa Kitô đã hứa.

Lạy ơn Đức Chúa Giêsu xưa đã cho bà thánh Imelda chịu lễ cách rất lạ lùng, và linh hồn ra sốt mến quá đã lìa bỏ xác mà lên thiên đàng họp cùng Đức Chúa Giêsu; thì chúng tôi xin vì lời Người cầu cho chúng tôi được lòng sốt mến trong linh hồn mà chê bỏ những sự hèn hạ chúng tôi yêu mến để chúng tôi được đẹp lòng Đức Chúa Giêsu liên, cho đến khi linh hồn lìa xác được lên hưởng phúc đời đời. Vì Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng tôi. Amen.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments