Luật Của Giáo Hội

vatican

7 điều rằn của Giáo Hội:

 • Xem lễ ngày Chúa Nhật cùng các ngày lễ buộc.
 • Lãnh nhận bí tích.
 • Học giáo lý.
 • Giữ luật của Giáo Hội về hôn nhân.
 • Nâng đỡ giáo hội.
 • Ăn chay và kiêng thịt vào những ngày giáo hội ấn định.
 • Tham gia vào việc truyền giáo và tông đồ của giáo hội.

Các ngày lễ buộc (lễ trọng) trong nước Mỹ:

 • Ðức Mẹ Maria, Mẹ của Chúa — ngày 1 tháng 1
 • Chúa Giêsu lên Trời – 40 ngày sau Chúa chết (thứ năm)
 • Ðức Mẹ Hồn Xác Lên Trời — ngày 15 tháng 8
 • Các Thánh — ngày 1 tháng 11
 • Ðức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội — ngày 8 tháng 12
 • Giáng Sinh — ngày 25 tháng 12

Luật ăn chay:

 • Ăn chay nghĩa là gì? Một bữa ăn no. Không được ăn đồ vặt.
 • Ngày nào phải ăn chay? Thứ tư lễ Tro và thứ sáu Tuần Thánh.
 • Ai phải ăn chay? Người đạo từ 18 tuổi đến 59 tuổi.

Luật kiêng thịt:

 • Kiêng thịt nghĩa là gì? Không được ăn thịt.
 • Ngày nào phải kiêng thịt? Thứ tư lễ Tro và các thứ sáu Tuần Thánh.
 • Ai phải kiêng thịt? Người đạo từ 14 tuổi trở lên.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments