Ơn Chúa

Ơn Chúa: Là ân huệ Ðức Chúa Trời ban vì công nghiệp Ðức Chúa Giêsu cho ta đuợc rỗi linh hồn. Có 2 thứ ơn...

Bí Tích Hôn Phối

Bí Tích Hôn Phối là gì? Là bí tích Chúa Giêsu đã lập để kết hợp một nam một nữ thành vợ chồng trước...

Bí Tích Thêm Sức

Bí tích Thêm Sức là gì? Là bí tích Ðức Chúa Giêsu đã lập cho ta nhận lấy Chúa Thánh Thần cách đặc biệt,...

Bí Tích là gì

Bí Tích là dấu bề ngoài Ðức Chúa Giêsu đã lập để ban ơn bề trong cho ta. Ðể trở thành một bí tích...