12 Thánh Tông Đồ của Chúa Giêsu

bi-tich-la-gi

12 Tông Đồ được Chúa Giêsu chọn để sai đi rao giảng Phúc âm cho người Do Thái và các dân tộc khác.

1. Thánh Phêrô (Simon) – Anh ông Anrê.

Ðược Chúa gọi là “Peter”, nghĩa là “Ðá”. Người sự lòng tin và cậy.

Sự chết: Ðóng thập giá đầu xuống đất (trái ngược Chúa Giêsu) vào năm 66 A.D.

2. Thánh Anrê – Em ông Phêrô.

Người sức mạnh.

Sự chết: Trói đến chết vào năm 74 A.D.

3. Thánh Giacôbê

Con ông Dêbêđê và anh của Gioan. Người sự xét đoán.

Sự chết: chém đầu tại Giêrusalem vào năm 44 A.D.

4. Thánh Gioan

Em ông Giacôbê và con ông Dêbêđê. Người lòng yêu. Hóa sách Phúc Âm theo Thánh Gioan.

Sự chết: Bị đày đến Isle of Patmos vào năm 96 A.D.

5. Thánh Simon

Người nhiệt thành. Người sự lòng sốt sắng.

Sự chết: Ðóng thập giá tại Presta vào năm 74 A.D.

6. Thánh Batôlômêô

Là Natanien, người Cana xứ Galilê, được Philípphê mời đến gặp Giêsu. Người sự tưởng tượng.

Sự chết: Bị đánh, đóng thập giá, và chém đầu theo lịnh của Vua và năm 52 A.D.

7. Thánh Tôma

Người thống minh. Ðược gọi là “Tôma Hồ Nghi”.

Sự chết: Ðâm bằng thương tại Corehandal, East Indies vào năm 52 A.D.

8. Thánh Giacôbê

Con ông Anphê. Người Giai cấp.

Sự chết: Ném xuống núi nhỏ và đánh cho chết vào năm 60 A.D.

9. Thánh Philípphê

Ở Bétsaiđa vùng Galilê. Người quyền lực.

Sự chết: Ðóng thập giá tại Heirapole Phryga vào năm 52 A.D.

10. Thánh Giuđa(ê)

Em ông Giacôbe và con ông Anphê. Người trong sạch.

Sự chết: Bị múi tên bắn vào năm 72 A.D.

11. Ông Giuđa Ítcariốt

Con ông Simon Ítcariốt. Người phản bội Chúa. Người sự sống.

Sự chết: Thắt cổ từ tử vào năm 33 A.D., sau khi Chúa Giêsu bị bắt.

12. Thánh Matthêu

Người thu thuế. Người ý chí.

Sự chết: Bị ám sát vào năm 60 A.D.

Nếu bạn thấy hay, hãy bấm nút share để bạn bè cùng đọc
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments