Lắng Nghe Tiếng Chúa

“Chiên Ta nghe tiếng Ta, Ta quen nó, và nó theo Ta.” – Giăng 10:27 Giữa hàng triệu âm thanh ồn ã của thế gian, những...

Chúa Luôn Thành Tín

Chúa luôn thành tín dù có thể chúng ta phải chờ đợi lâu. Từ khi Chúa hứa với Áp-ra-ham sẽ khiến ông trở thành...